Kalite Komisyonun Görevleri

1.Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

2.Kurumsal performans göstergelerini tespit etmek,

3.İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

4.Kurumsal değerlendirme raporlarını hazırlamak ve Senatoya sunmak,

5.Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,

7.Kurumun memnuniyet anketleri sürecini takip etmektir.(Öğrenci-personel-dış paydaş memnuniyet anketleri)

8.Akreditasyon çalışmalarını takip etmek.

Eski Site