Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

 • Görevlerimiz
 • Görevlerimiz

  Kalite Yönetim  Koordinatörlüğü görevleri şunlardır:

  a) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlar,

  b) Kalite Yönetim Birimi büro çalışmalarını yönetir,

  c) İç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlar,

  ç) Üniversitenin kaliteye yönelik belirlediği ölçülebilir hedeflerin ve performans göstergelerinin periyodik olarak izlenmesini ve raporlanmasını sağlar,

  d) İç ve dış paydaşların beklenti ve geribildirim izlenmelerinde, akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanmasında rol alır ve değerlendirilme sonucunda elde edilen bulguları rapor halinde komisyon üyelerine sunar.

  Eski Site