Görevlerimiz

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü görevleri şunlardır:

 

a) Üniversitenin Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasından sorumludur,

b) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü büro çalışmalarını yönetir,

c) İç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlar,

ç) Üniversitenin kaliteye yönelik belirlediği ölçülebilir hedeflerin ve performans göstergelerinin periyodik olarak izlenmesini ve raporlanmasını sağlar,

d) İç ve dış paydaşların beklenti ve geribildirim izlenmelerinde akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin bulgularını rapor halinde komisyon üyelerine sunar.

e) Kalite belgelendirme çalışmalarında kurumda koordinasyonu sağlar,

f) Kalite belgelendirme sürecindeki dokümantasyon sisteminin üniversitenin tüm bölümlerinde kurulmasını sağlar,

g) Akreditasyon çalışmalarında birimlerle akreditasyon kuruluşu arasındaki koordinasyonu sağlar.