Personel

Koordinatörlüğümüz
Prof. Dr. Alaattin KANOĞLU

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Koordinatörü

  • 0(242) 510 60 60 / 5020
  • alaattin.kanoglu@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Diren DOĞAN

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı

  • 0(242) 510 60 60 / 1040
  • diren.dogan@alanya.edu.tr
Arzu ANDIZ SÖĞÜT

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı

  • 0(242) 510 60 60 / 1611
  • arzu.andiz@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Melih CAN

Mühendislik Fakültesi /İşletme Mühendisliği Bölümü

Kalite Yönetim Koordinatörlük Üyesi

  • 0(242) 510 60 60 / 2634
  • melih.can@alanya.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Serdar ARSLAN

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim ve Organizasyon ABD

Kalite Yönetim Koordinatörlük Üyesi

  • 0(242) 510 60 60 / 2055
  • serdar.arslan@alanya.edu.tr