Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

FR.031 Danışman Atama Formu

FR.032 Danışman Değişiklik Formu

FR.033 Ders Saydırma Talep Formu

FR.034 Doktora İkinci Danışman Önerme ve Atama Formu

FR.035 Doktora Öğrencileri Mezuniyet Formu

FR.036 Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

FR.037 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

FR.038 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

FR.039 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR.040 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu

FR.041 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanak Formu

FR.042 Lisansüstü Etik Beyan Formu

FR.043 Görev Süresi Uzatılacak Akademik Personel Kişisel Faaliyet Formu

FR.044 İkinci Danışman Atama Formu

FR.045 Lisansüstü İlişik Kesme Formu

FR.046 Lisansüstü Kayıt Dondurma Talep Formu

FR.047 Lisansüstü Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.048 Lisansüstü Mazeret Ders Kayıt Formu

FR.049 ÖYP Koordinatörlüğü Değerlendirme Formu

FR.050 Özel Öğrenci Başvuru Formu

FR.051 Seminer Değerlendirme Tutanak Formu

FR.052 Lisansüstü Tebliğ ve Tebellüğ Formu

FR.053 Tez Adı Değişiklik Talep Formu (DR)

FR.054 Tez Adı Değişiklik Formu (Yüksek Lisans)

FR.055 Tez CD Hazırlama Kılavuz Formu

FR.056 Tez İzleme Komitesi Atama Formu (DR)

FR.057 Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu (DR)

FR.058 Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Kılavuzu (DR)

FR.059 Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu

FR.060 Tez Önerisi Değerlendirme Formu (DR)

FR.061 Başarısız Olunan Dersin Yerine Farklı Bir Ders Alma ile İlgili Dilekçe

FR.062 Tez Proje Yazım Kontrol Formu

FR.063 Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Atama Formu

FR.064 Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanak Formu

FR.065 Tez Savunması Kişisel Değerlendirme Raporu

FR.066 Tez Savunması Tutanak Formu

FR.067 Tez Yayın Hakkı Formu

FR.068 Tez Yazım Kontrol Formu

FR.069 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Formu

FR.070 Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu

FR.307 Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Mezuniyeti Formu

FR.320 Tez Konusu Öneri Formu (DR)

FR.335 Tez Savunması Jüri Atama Formu (DR)