Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Raporlara Başlık Eklenmeli mi?

Her okul veya birim adı yazılarak başlık atılmalıdır. Öneğin Sağlık Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu(..... yılı)

Kanıtlar Her Ders İçin Ayrı Ayrı Eklenmeli mi?

Örneklem yaparak kanıtlar eklenmelidir. Örneğin A okulunun ............... ölçütü için herhangi bir bölümden örnek kanıt sunarak ekleme yapabilir. İlgili ölçüt için her dersten kanıt eklemesine gerek yoktur.

Hazırlanan Kanıtlara Doküman Kodu Vermeli miyiz?

Hazırlanan kanıtlara, Kanıt 1, Kanıt 2.... şekilnde ifadeler kullanılabileceği gibi kanıtın ismi de beliritlerek ekleme yapılabilir.

Olgunluk Seviyelerini Nasıl Yazmalıyız?

Her okul/ birim kendi olgunluk seviyesini belirtmelidir. Örneğin ..................... ölçütü için Olgunluk seviyemiz (1, 2 veya 3 . 'dir).

Olgunluk seviyeleri en az 1 en iyi durum 5 olarak belirlenmiştir.

Üniversitelerin Yazmış Oldukları Raporları Görebiliyor muyuz?

Üniversitelerin hazırlamış oldukları Kurum İç değerlendirme Raporlarını, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) yayınlamaktadır.

https://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari adresinden ulaşılması mümkündür.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Bilgi Portalı Mevcut mu?

YÖKAK resmi internet sayfası bulunmaktadır. Bu sayfa içerisinde Bilgi Portalı bulunmaktadır.