Sunumlar

Sunumlar
  • 2022 Yılı Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Sunum Dosyası için tıklayınız.
  • YÖKAK Dış Değerlendirme Kapsamında İzleme Programı Sunum Dosyası için tıklayınız.
  • Kalite Güvence Sistemi ve PUKÖ Döngüsü Sunum Dosyası için tıklayınız.
  • Kalite Güvence Sistemi Genel Bilgilendirme Sunum Dosyası için tıklayınız.
  • KİDR Yazımında Kanıtlara Örnekler Sunum Dosyası için tıklayınız.
  • Kalite Süreçlerinde Kanıtlar ve Rapor Yazımı Sunum Dosyası için tıklayınız.