İkinci yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanma Süreci Hakkında Açıklama

İkinci yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanma Süreci Hakkında Açıklama

 

 

Yükseköğretim Kurumlarının 2016 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (2. Yıllık KIDR) hazırlama çalışmalarının devam ettiği bu günlerde, özellikle ilk yıl raporunun birebir aynısı olmaması adına ikinci yıl raporunun içeriği ve kapsamına yönelik olarak Kurulumuza bazı sorular yöneltilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki açıklamaların paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

·     İkinci KIDR'nin kapsam ve biçimsel olarak ilk yıl yazılan raporun birebir aynısı ve tekrarı olmaması adına;

·     İlk KIDR hazırlama tarihinden sonra mevcut durumla ilgili değişiklikler varsa özellikle bunların ifade edilmesi, herhangi bir değişiklik yok ise ilk KIDR'ye ve ilgili web sayfalarına atıfta bulunulması,

·     İlk KIDR hazırlama tarihinden ikinci rapora kadar geçen sürede, Kurumun misyon ve hedefleri doğrultusunda iç kalite güvence sisteminde ne tür yaklaşımlar geliştirdiği, hangi mekanizmaları hayata geçirdiği ve özellikle iyileştirme çevrimlerinin kapatılması için gerekli izleme ve iyileştirme faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin çalışmaların ayrıntılı bir şekilde anlatılması,

·     Stratejik plan ve hedefleriyle uyumlu olarak son yıla ilişkin performans hedeflerine erişme durumlarının belirtilmesi,

·     Kurum 2016 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurumsal dış değerlendirmeye dahil oldu ise, mutlaka Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) 'nda belirtilen "iyileşmeye açık alanlar"la ilgili ne tür planlamalar yapıldığını ya da varsa ne tür iyileştirmeler gerçekleştirildiğini vurgulanması,

Bu hususlara özellikle dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

 

Eski Site