KALİTE ÜST KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KALİTE ÜST KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  • 25 Mart, 2022
KALİTE ÜST KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Komisyon belirtilen tarih ve saatte Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Alaattin KANOĞLU başkanlığında toplanmış olup, çoğunluk sağlanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

  1. ALKÜ Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarıyla ilgili olarak Kalite Komisyonunun bilgilendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
  2. ALKÜ Üniversite İzleme Kriterleri 2021 yılı verilerinin komisyona sunulması gerçekleştirilmiştir.
  3. ALKÜ Kurum İç Değerlendirme Raporuna ilişkin verilerin komisyona sunulması gerçekleştirilmiştir.
  4. Yüksek Öğretim Kurumunun 2022 Yılı Ziyaretinin öncesinde, 2019 Yılı Geri Bildirim Raporunda “gelişmeye açık yönler” olarak tespit edilen maddelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Sunuma ulaşmak için tıklayınız.