Personel Daire Başkanlığı

FR.209 Aday Memur Staj Formu

FR.210 Aday Memur Yemin Belgesi

FR.211 ADEK Atama Değerlendirme Rapor Formu

FR.212 ADEK Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formu

FR.213 Aile Durumu Bildirimi

FR.214 Aile Yardımı Bildirimi

FR.215 Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

FR.216 Araştırma Görevlisi Atama Talep Formu

FR.217 Araştırma Görevlisi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.218 Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadro Başvuru Formu

FR.219 Aylıksız İzin İstek Formu

FR.220 Doçent Kadrosu Başvuru Formu

FR.221 Doktor Öğretim Üyesi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.222 Dr. Öğr. Üyesi Kadrosu Başvuru Formu

FR.223 Hastalık İzin Formu

FR.224 Hizmet Birleştirme Talep Formu

FR.225 Hizmet Pasaportu Talep Formu

FR.226 Hususi Pasaport Talep Formu

FR.227 İlişik Kesme Belgesi (Akademik-İdari Kadrolar İçin)

FR.228 35 Madde Kefalet Senedi-Taahhütname

FR.229 Jüri Üyeliği Ücreti Ödemesine İlişkin Bilgi Formu

FR.230 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

FR.231 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu

FR.232 Mecburi Hizmet Talep Formu

FR.233 Nihai Değerlendirme Formu

FR.234 Öğretim Görevlisi Atama Talep Formu

FR.235 Öğretim Görevlisi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.236 Ön Değerlendirme Formu

FR.237 Personel Kimlik Kartı Başvuru Formu

FR.238 Personel Nakil Bildirimi Formu

FR.239 Personel Yolluksuz Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (1-15 Gün)

FR.240 Profesör Kadrosu Başvuru Formu

FR.241 Sevk Tehir Teklif Formu

FR.242 Sözleşmeli Personel (4-B) Başvuru Formu

FR.243 TUS-DUS-YDUS Atama Evrakları

FR.244 Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu

FR.245 Personel Yolluksuz Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (15 Günü Aşan)

FR.337 Görev Devri Formu

FR.342 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

FR.352 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Belirleme Anket Formu

FR.353 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu

FR.354 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi

FR.355 Hizmet İçi Eğitim Kurum Dışı Eğitim Bilgi Formu

FR.356 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi

FR.357 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu

FR.358 Hizmet İçi Eğitim Eğitmen Adayı Bilgi Formu

FR.359 Ceza Soruşturma Rapor Formu

FR.360 Disiplin Soruşturma Rapor Formu

FR.361 Dizi Pusulası Formu

FR.362 İnceleme Ek Süre Talep Formu

FR.363 İnceleme Rapor Formu

FR.364 İstinabe Suretiyle İfade Alınması Talep Formu

FR.365 Savunma İsteme Yazısı

FR.366 Soruşturma Dosyası Teslim Formu

FR.367 Soruşturma Ek Süre Talep Formu

FR.368 Şikayetçi İfade Tutanağı Formu

FR.369 Şikayetçi İfadeye Çağrı Yazısı Formu

FR.370 Şüpheli İfade Tutanağı Formu

FR.371 Şüpheli Savunma Çağrı Yazısı Formu

FR.372 Tanık İfade Tutanağı Formu

FR.373 Tebliğ-Tebellüğ Tutanağı Formu

FR.374 Yeminli Katip Yemin Tutanağı Formu