Yardımcı Dokümanlar (Aydınlatma/Açık Rıza Metni, Politikalar)

AYDINLATMA METNİ/AÇIK RIZA METNİ

YD.001 Akademik Personel Açık Rıza Metni

YD.002 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

YD.003 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

YD.004 Akademik Personel Aydınlatma Metni

YD.005 Bağış Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.006 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.007 Eğitim Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.008 Etkinlik Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.009 Fakülte-Meslek Yüksekokulu Staj Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.010 Fakülte-Meslekyüksekokulu Öğrenci Açık Rıza Metni

YD.011 Fakülte-Meslekyüksekokulu Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.012 Fakülte-MYO İlişik Kesme Kayıt Sildirme Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.013 Farabi Öğrenim Hareketliliği Programı Öğrenci Açık Rıza Metni

YD.014 Farabi Öğrenim Hareketliliği Programı Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.015 Farabi Personel Hareketliliği Gelen Personel Açık Rıza Metni

YD.016 Farabi Personel Hareketliliği Gelen Personel Aydınlatma Metni

YD.017 Farabi Personel Hareketliliği Giden Personel Açık Rıza Metni

YD.018 Farabi Personel Hareketliliği Giden Personel Aydınlatma Metni

YD.019 Habere Konu Kişi Açık Rıza Metni

YD.020 Habere Konu Kişi Aydınlatma Metni

YD.021 KVKK Personel Taahhütnamesi

YD.022 İdari Personel Açık Rıza Metni

YD.023 İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni

YD.024 İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni

YD.025 İdari Personel Aydınlatma Metni

YD.026 İlgili Kişi Aydınlatma Metni (Kütüphane Daire Başkanlığı)

YD.027 İlgili Kişi Aydınlatma Metni (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YD.028 İlişik Kesme Kayıt Sildirme Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

YD.029 Jüri Üyesi Aydınlatma Metni

YD.030 Kayıt Dondurma Aydınlatma Metni

YD.031 Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni

YD.032 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve İşe Alım Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.033 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akademik Personel Aydınlatma Metni

YD.034 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İlişik Kesme- Kayıt Sildirme Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.035 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Dondurma Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.036 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kesin Kayıt ve Öğrenim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.037 Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.038 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.039 Özel Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.040 Personel İlişik Kesme Süreci İlgili Aydınlatma Metni

YD.041 Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Aydınlatma Metni

YD.042 Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Açık Rıza Metni

YD.043 Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni

YD.044 Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni

YD.046 Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Açık Rıza Metni

YD.047 Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.048 Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Açık Rıza Metni

YD.049 Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Aydınlatma Metni

YD.050 Tanıtım Faaliyetleri İlgili Kişi Açık Rıza Metni

YD.051 Tanıtım Faaliyetleri İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.052 Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

YD.053 Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.054 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kesin Kayıt Süreci İlgili Açık Rıza Metni

YD.055 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Kabul ve Kesin Kayıt Süreci İlgili Aydınlatma Metni

YD.056 Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.057 Yaz Okulu Başvuru-Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.058 Yemek Bursu Başvuru Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

YD.059 Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Açık Rıza Metni

YD.060 Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Aydınlatma Metni

YD.061 Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Açık Rıza Metni

YD.062 Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Aydınlatma Metni

YD.063 Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Giden Personel Açık Rıza Metni

YD.064 Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Giden Personel Aydınlatma Metni

YD.065 Ziyaretçi Aydınlatma Metni

POLİTİKALAR

YD.066 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

YD.067 Kalite Politikası

YD.068 Toplumsal Katkı Politikası

YD.069 Uluslararasılaşma Politikası

YD.070 Eğitim-Öğretim Politikası

YD.071 Araştırma ve Geliştirme Politikası

YD.072 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı ve Politikaları